Mesto vydalo za minulý rok 237 Kariet pre seniorov

21. 1. 2019

Program samosprávy mesta Trenčín približuje trenčianskym seniorom prostredníctvom zliav tovary a služby ponúkané v meste a jeho blízkom okolí. Do 15. januára 2019 bolo celkovo vydaných 3629 kariet.

Ak máte trvalý pobyt v meste Trenčín, ste poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku a ste starší ako 60 rokov, máte nárok na vydanie Karty pre seniorov.

V súčasnosti je v zozname poskytovateľov výhod 22 prevádzok. Rozdelení sú do 4 oblastí – šport a relax, kultúra, služby a obchod, ubytovanie a stravovanie.

Žiadosť o Kartu pre seniorov nájdete v Klientskom centre MsÚ i na www.trencin.sk. K nej budete potrebovať aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm, poplatok 1 euro na krytie nákladov spojených s vydaním karty a občiansky preukaz. Žiadosť o vydanie karty však môžete podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Vyplnenú žiadosť odovzdáte v Klientskom centre v pondelok až vo štvrtok od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 14.00. Karta bude vydaná približne o 2 týždne.

Za rok 2018 bolo vydaných 237 takýchto kariet, v roku 2017 ich bolo 276 a v predošlom roku 331.

Viac o Karte pre seniorov nájdete na www.trencin.sk v časti AKO VYBAVIŤ – SOCIÁLNA POMOC – Karta pre seniorov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!