Materské školy počas prázdnin

24. 6. 2019

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bude počas letných prázdnin prerušená pre rekonštrukčné práce, maľovanie a čistenie priestorov, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky zamestnancov.

■ MŠ na uliciach Šmidkeho a Opatovská budú otvorené v júli do 26. 7.

■ MŠ na uliciach J. Halašu, 28. októbra, Legionárska, Stromová, Niva, Švermova, Turkovej, Na dolinách, Medňanského a Pri parku  budú otvorené v júli do 31. 7.

■ MŠ na Východnej ulici bude v júli pre maľovanie otvorená len do 19. 7.

■ MŠ na Považskej ulici bude otvorená prvé dva júlové týždne 1. – 12. 7. a v auguste od 12. do 23. 8.

■ MŠ na Soblahovskej a Šafárikovej ulici budú otvorené až v auguste, Šafárikova do 23. 8., Soblahovská do 28. 8.

■ MŠ na Kubranskej ulici bude pre rekonštrukciu počas celých prázdnin zatvorená. V júli môžu rodičia využiť možnosť dať svoje deti do MŠ, Opatovská a Turkovej v čase ich prevádzky.

V poslednom augustovom týždni bude príprava materských škôl na nový školský rok bez detí, okrem MŠ na Soblahovskej, ktorá má prevádzku s deťmi až do 28. 8., v piatok 30. 8. si budú zamestnanci čerpať dovolenku a materské školy budú zatvorené.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!