Jarné upratovanie sa najbližšiu sobotu presúva do mestskej časti Stred

20. 5. 2020

V sobotu 23. mája 2020 pokračuje organizovanie jarné upratovanie v meste Trenčín druhou zo siedmich sobôt.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú v sobotu podľa harmonogramu rozmiestnené na 13 stanovištiach.

Dopoludnia v čase od 8.00 do 12.00 hodiny:

 • Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 • 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
 • Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
 • Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 • S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 • Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)
 • Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)

Popoludní v čase od 13.00 do 17.00 hodiny:

 • Bezručova (pri dele)
 • Partizánska (pri cintoríne)
 • Partizánska (okolo domu č. 73)
 • Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 • Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 • Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom 13 a 15)

Jeden z pristavených VOK bude slúžiť na biologicky rozložiteľný odpad a druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov.

Prísne zakázané je aj vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície Trenčín. 

Ďalšie termíny nájdete v Harmonograme jarného upratovania 2020.

Pôvodne sa malo jarné upratovanie v meste začať už 21. marca 2020, no pre mimoriadnu situáciu muselo byť pozastavené.

Prosíme občanov, aby využili túto možnosť. Prispejeme tak spolu k väčšej čistote mesta.

Nezabudnite na dodržanie aktuálne platných bezpečnostných opatrení, ako je rúško, rukavice, dostatočná vzdialenosť od seba a nezdržiavanie sa v skupinách.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!