Dotácie v oblasti školstva sú schválené

23. 3. 2023

Na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania bolo v dotačnom kole na rok 2023 vyčlenených 12 tisíc eur. O ich rozdelení rokovala Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na svojom zasadnutí 14. marca 2023. 

Spolu bolo na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania na rok 2023 podaných 19 žiadostí o podporu. Úspešných bolo 12 z nich:

Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín získala na projekt Médiá, svet a ja 1200 €, Občianske združenie pri ZŠ Kubrá ARCHA na projekt Deň rodiny – Dobrodružná cesta vesmírom s ufákom Kubríkom 600 € a na Zefektívnenie a skvalitnenie práce školského podporného tímu 600 €, Základná organizácia jednoty dôchodcov Trenčín 02 na organizovanie Akadémie tretieho veku Trenčín 300 €, Občianske združenie MŠ Dúha na projekt Trenčín – moje rodné mesto 1000 €, Rada rodičovského združenia pri 7. ZŠ v Trenčíne na projekt Mama je len jedna – po roku 1100 €, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na projekt Škola a galéria 700 €, Deťom, n.f. na Vybudovanie oddychovej a komunikačnej zóny v chodbových priestoroch školy 1700 €, Združenie rodičov a priateľov Materskej školy Medňanského 9, Trenčín na Meduškinu letnú čitáreň 800 €, Ipčko, o.z. na projekt Ako pomôcť mladým ľuďom v Trenčíne zvládať bolesti duše? 1910 €, Združenie rodičov Základnej školy Dlhé Hony Trenčín na Relaxačný kútik 490 €, Občianske združenie rodičov pri MŠ Opatovská 39 Trenčín na projekt Montessori “zašívarnička” 1600 €.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!