Dotácie na aktivity v oblasti školstva sú rozdelené

13. 5. 2021

Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na svojom zasadnutí 11. mája 2021 vyhodnotila 22 žiadostí o podporu z grantového programu mesta na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania v roku 2021.

Primátorovi mesta Richardovi Rybníčkovi komisia odporučila podporiť 18 projektov, medzi ktoré bolo rozdelených spolu 15 tisíc eur.

Zoznam podporených aktivít aj s pridelenou výškou dotácie nájdete na  www.trencin.sk v časti Samospráva – Transparentný Trenčín – Dotácie.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!