Detské ihriská sú už bezpečnejšie

14. 1. 2022

V Trenčíne sme na detských ihriskách zredukovali herné prvky. Mnohé nespĺňali bezpečnostné kritériá a viaceré z nich ani nebolo možné opraviť tak, aby spĺňali kritériá dnešnej legislatívy. Zároveň však pribudli nové prvky a aj celkom nové ihriská.

V roku 2020 sa v meste uskutočnil passport detských ihrísk. Geodeticky sa zameralo 165 ihrísk aj s popisom herných prvkov, zhodnotením ich stavu a návrhom opatrení.

Množstvo z nich malo 45 – 50 rokov a už nespĺňalo bezpečnostné požiadavky aktuálne platných právnych noriem. Od jesene 2020 do jesene 2021 sme na 165 detských ihriskách odstránili 83 starých, už nevyhovujúcich prvkov, vrátane mobiliáru. „Veľmi často sme sa napríklad venovali hojdačkám, kde sme vymieňali pevné oceľové závesy za reťazové alebo sme pomerne často odstraňovali oceľové herné prvky, pod ktorými bol betónový povrch,“ povedal Ján Cingálek z Mestského hospodárstva a správy lesov.

Naopak, 283 prvkov, vrátane mobiliáru sa opravilo alebo zrenovovalo tak, aby vyhovovali bezpečnostným kritériám.

Na viacerých ihriskách sme umiestnili aj nové herné prvky – napríklad na sídlisku Juh na Halalovke (pri Slameňáku) pribudla lezecká stena a väčšia sieťová hojdačka. Úplne nové veľké detské ihrisko má vnútroblok za Magnusom na Sihoti. Vzniklo v rámci revitalizácie celého tamojšieho verejného priestoru.

Šmýkačky a vodná, či zvuková hra je pre deti od jari minulého roka k dispozícii v átriu pod mestskou vežou v centre mesta. Nové príležitosti na zábavu majú deti aj v Čerešňovom sade v lesoparku Brezina a tiež vo vynovenom vnútrobloku Východná na najväčšom sídlisku Juh.

V obnove ihrísk pokračujeme

V tomto roku pôjdu investície do ihrísk na uliciach Obchodná, Šmidkeho a Západná. Nové detské ihrisko vybudujeme vo vnútrobloku Slimáčik (ul. M. Turkovej) na sídlisku Sihoť. Aktuálne čakáme na výsledok kontroly po ukončení verejného obstarávania. Predpokladáme, že na jar začneme s prácami.

Na rozhodnutie o poskytnutí eurofondov na revitalizáciu detského ihriska Považská stále čakáme. Nasledovať bude verejné obstarávanie.

Kompletná rekonštrukcia čaká aj ihrisko Pádivec – tiež na Sihoti, v najbližších týždňoch predložíme žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V tomto prípade počítame s investíciou okolo 800 tisíc eur.

Obnoviť plánujeme aj bývalé ihrisko Opavia neďaleko ZŠ, Dlhé Hony. Tu však ešte nie je ukončený povoľovací proces.

V prípravných procesoch je aj výstavba dopravného ihriska Karpatská a revitalizácia Hviezdoslavovej ulice, v rámci ktorej priamo v centre mesta pribudnú viaceré herné prvky. Pracuje sa aj na príprave revitalizácia Soblahovskej ulice, kde sú navrhnuté aj detské ihriská, športoviská a workout, a tiež pripravujeme revitalizáciu ul. 1 mája, ktorej súčasťou budú aj herné prvky a športovisko.

Postupne teda chceme revitalizovať ďalšie verejné plochy, ktorých súčasťou budú aj návrhy nových ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie tak, aby spĺňali nielen prísne bezpečnostné kritériá, ale aj vysoké požiadavky na estetické, environmentálne, či sociálne aspekty. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!