Budúci týždeň zasadnú tri komisie

23. 2. 2024

V utorok 27. februára 2024 sa v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne (1.poschodie) o 13.00 h stretnú členovia Komisie kultúry a cestovného ruchu.

Zaoberať sa budú žiadosťou občianskeho združenia Alegro o  prenájom priestorov v KS Kubrica.

V utorok 27. februára 2024 sa uskutoční aj mimoriadne rokovanie Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

V programe je jeden bod, a to analýza súčasného stavu MHD Trenčín. Rokovanie sa začne o 16.00 h v sobášnej sieni MsÚ Trenčín.

Vo štvrtok 29. februára 2024 sa o 16.00 h v zasadacej miestnosti č.109 (prízemie) v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici č.10 zíde Komisia finančná a majetková.

Program komisie obsahuje viacero bodov.  Zaujmú stanovisko k zaradeniu Školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne v elokovanom pracovisku (Potočná 86) Základnej školy, Kubranská  do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Vyjadria sa napríklad aj k viacerým majetkovým prevodom i k trhovým poriadkom podujatí Trenčín na Korze a Záhradkár.

Zasadnutia komisií sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!