Zriadenie studne maloodberateľom

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Trenčín o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie vodnej stavby
  • Súhlas spoluvlastníkov
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva
  • Stanovisko hygienika
  • Stanovisko Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín
  • Projektová dokumentácia – 2 x

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
30 eur podľa zákona č.286/2012  Z.z.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!