Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Mesto Trenčín.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
  • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Potrebné doklady
Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 60 dní

Poplatok:  
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!