Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Trenčín povoľuje Mesto Trenčín na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar interných služieb MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 455
email: patricia.omachelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!