Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Trenčín povoľuje pre Mesto Trenčín obec, ktorú na to určuje Okresný úrad v Trenčíne. Písomná žiadosť musí byť odôvodnená a musí obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Vybavuje: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.
adresa: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
tel.: 0902 925 003
e-mail: anna.hanincova@trencin.sk
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Potrebné doklady:

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!