Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Trenčín zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Vybavuje: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.
adresa: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
tel.: 0902 925 003
e-mail: anna.hanincova@trencin.sk
Doba vybavenia: do 15 dní
Poplatok: bez poplatku
Potrebné doklady: Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!