Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Trenčín zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. Návrh na úpravu  dreviny (drevín) rezom vo verejnej zeleni môžu podávať fyzické a právnické osoby písomne (listinne), e-mailom, elektronicky.

Vybavuje: Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.
adresa: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
tel.: 0902 925 003
e-mail: anna.hanincova@trencin.sk
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Potrebné doklady:

V návrhu na úpravu  dreviny (drevín) rezom vo verejnej zeleni je potrebné uviesť:

  1. identifikáciu žiadateľa (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo a kontakt)
  2. údaje o pozemku, na ktorom drevina (dreviny) rastú
  3. špecifikáciu dreviny, ktorá sa navrhuje vyrúbať (druh, počet kusov)
  4. odôvodnenie žiadosti
  5. situačný nákres alebo fotografiu s označením dreviny/drevín navrhovaných na úpravu rezom

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!