Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Trenčín zabezpečuje Mestský úrad v Trenčíne na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar interných služieb MsÚ 

Kontakt:
tel:
032/6504 455
email: patricia.omachelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 15 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!