Zmena termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydá Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Stavebné povolenie

Vybavuje

Kontakt:
Tel.: 032/6504 414
e-mail: sona.barankova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!