Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Posúdenie zámeru stavby vydáva Útvar  hlavného architekta  na základe písomnej žiadosti. Posúdenie zámeru stavby je potrebné predložiť k záväznému stanovisku, (vydáva Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ) ako súčasť všetkých legislatívnych úkonov v zmysle zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších doplnkov. Posúdenie zámeru stavby predstavuje súlad s územno-plánovacími dokumentáciami a koncepčnými zámermi mesta.

 

Vybavuje: Útvar hlavného architekta
tel.: 032/6504 435, 032/6504 436, 032/6504 444
e-mail: martin.bedats@trencin.sk, adriana.mlyncekova@trencin.skandrea.ondrusova@trencin.sk, pavol.guga@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní 
poplatok: bez poplatku
potrebné doklady:
  • Projektová dokumentácia k stavbe
  • Územno-plánovaciu informáciu k stavbe v prípade, že bola vydaná

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!