Poskytovanie územno-technických informácií

Územnotechnické informácie z Geografického informačného systému mesta sú poskytované na požiadanie vo forme vytlačeného výrezu alebo na CD nosiči, za príslušný poplatok, podľa platnej smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2002 o GIS Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov.

 

Vybavuje: Útvar územného plánovania
tel.: 0910 320 840
e-mail: peter.ondrus@trencin.sk
doba vybavenia: do 3 dní od zaplatenia poplatku
poplatok:  
potrebné doklady: Písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územno-technickej informácie vrátane grafickej prílohy (prípadne mail).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!