Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie Mesta Trenčín o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektová dokumentácia + popis
  • Osvedčenie na predmetné práce
  • Fotodokumentácia stavby
  • List vlastníctva
  • Záväzné stanovisko mesta, obce

Vybavuje

Kontakt:
tel.:
032/6504 401
mobil: 0911 179 608
e-mail: zdena.savelova@trencin.sk

Doba vybavenia: 
30-60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!