Poradenstvo k žiadostiam v oblasti sociálnych vecí

Mestský úrad v Trenčíne, Útvar klientskeho centra a matriky poskytuje:

  • poradenstvo pre občanov žiadajúcich o dávku sociálnej pomoci,
  • poradenstvo občanom vo veci žiadosti o umiestnenie v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
  • poradenstvo pre občanov žiadajúcich o prenájom bytu vo vlastníctve Mesta Trenčín
  • potvrdzovanie formulárov E401 – odporúčanie pre občanov pracujúcich v zahraničí a pre ich blízkych príbuzných s trvalým pobytom v meste Trenčín, pre sociálne zabezpečenie a prídavky na deti – potvrdenie o trvalom pobyte žiadateľa a príbuzných uvedených na tlačive.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnené tlačivo žiadosti

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!