Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Mestskom úrade v Trenčíne, Útvare ekonomickom, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zrušenie OSHR

Príjem žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!