Povolenie konania príležitostného trhu

Mesto Trenčín povoľuje nasledovné príležitostné trhy:

  • Trenčiansky jarmok v mesiaci september
  • Trenčianske Vianočné trhy v mesiaci december
  • Letný trh ľudových a remeselníckych výrobkov v mesiacoch júl, august
  • v dňoch pracovného voľna počas celého roka na trhovisku pri NS Úspech
  • v dňoch štvrtok, piatok, sobota počas celého roka na trhovisku JUH na Ul. Gen. Svobodu
  • na ostatné príležitostné trhy je potrebné povolenie Mesta Trenčín prostredníctvom Mestského úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický.

Potrebné doklady

Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez správneho poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!