Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
tel:
032/6504 312, 032/6504 313
email: matrika@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.  

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!