Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny.

 

Vybavuje: Matričný úrad
tel.: 032/6504 312, 032/6504 313
e-mail: matrika@trencin.sk
doba vybavenia: na počkanie
poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet 
potrebné doklady: Občiansky preukaz

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!