Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

  • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
  • Právoplatné súdne rozhodnutie

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
tel:
032/6504 312, 032/6504 313
email: matrika@trencin.sk

Doba vybavenia:  
1 mesiac

Poplatok:

  • Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov.
  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet. 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!