Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad v Trenčíne na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz alebo pas

Vybavuje

Klientske centrum – MsÚ 

Kontakt:
tel:
 032/6504 303
email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok:

 • Vydanie rybárskeho lístka:
  • týždenný – 3 €  
  • mesačný – 5 € 
  • ročný – 10 €  
  • trojročný – 25 €  
 • Od tejto položky sú oslobodení:
  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov.
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!