Príjem a odosielanie pošty, sťažností, petícií a iných podaní

Podateľňa Mestského úradu v Trenčíne prijíma poštou alebo osobne doručené podania, sťažnosti a petície. Vybavovanie sťažností a petícií zabezpečuje hlavný kontrolór. 

Potrebné doklady

  • Podanie
  • Sťažnosť
  • Petícia

Vybavuje

Podateľňa, informátor

Kontakt:
tel:
032/6504 111, 032/6504 311
email: msu@trencin.sk, trencin@trencin.sk

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!