Potvrdenie tlačiva o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z ČR

Občania, ktorí v minulosti pracovali v ČR a z tejto krajiny poberajú dôchodok, potrebujú na potvrdení o žití osvedčenie svojho podpisu. Je to doklad o tom, že daná osoba žije a nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje zamestnanec mesta na požiadanie občana.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz, alebo pas

Vybavuje

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel: 032/6504 302, 032/6504 209
E-mail: osvedcovanie.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!