Poskytovanie informácií

Mesto Trenčín je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Trenčín vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

 

Vybavuje: Podateľňa, informátor
tel.: 032/6504 111, 032/6504 311
e-mail: msu@trencin.sk, trencin@trencin.sk
doba vybavenia: Poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.
poplatok:
  • bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 1,00 € .
  • za úhradu – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 1,00 € , v plnej výške materiálnych nákladov
potrebné doklady:

Žiadosť o poskytnutie informácií

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!