Platenie daní a poplatkov v pokladni MsÚ

V pokladni Mestského úradu je možné zaplatiť miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad a vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb. Platby je možné zrealizovať v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.

Potrebné doklady

  • platobný výmer  k poplatku
  • platobný výmer dane z nehnuteľnosti
  • občiansky preukaz

Vybavuje

Klientske centrum – pokladňa

Kontakt:
tel:
032/6504 310

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!