Termíny jarmokov v roku 2020

V roku 2020 sa má v Trenčíne na Mierovom námestí uskutočniť 8 jarmokov. 

Pred odoslaním prihlášky si musíte upraviť svoj profil predajcu. V opačnom prípade bude vaša prihláška vyradená.

Profil predajcu


TIP: Chcete byť informovaný o nových termínoch jarmokov alebo zmenách? Prihláste sa a kliknite v spodnej časti tejto stránky na modré tlačítko SLEDOVAŤ STRÁNKU.


TRENČIANSKY MAJÁLES / FARMÁRSKY JARMOK > 1. 5. 2020 > 10.00 – 22.00 sa tento rok neuskutoční z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Prvý zo série farmárskych jarmokov v roku 2020. Budú sa predávať výrobky a tovary priamo od farmárov a prvovýrobcov ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, syrov, mliečnych výrobkov, oleja, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, skalničiek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti. Predajcovia si môžu vybrať z dvoch typov stánkov: drevený otvorený a kovový.
Uzávierka prihlášok – 15. 3. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Majáles 


FARMÁRSKY JARMOK > 6. 6. > 8.00 – 12.00 sa tento rok neuskutoční z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Farmári a prvovýrobcovia ponúkajú ovocie, zeleninu, kvety, priesady, bylinky, mäsové výrobky, chladenú hydinu, syry (ovčie, kravské), vajíčka, pečivo, víno, med, šťavy, nápoje, občerstvenie…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok – 1. 5. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok > 6. 6.


FARMÁRSKY JARMOK > 4. 7. > 8.00 – 12.00 sa tento rok neuskutoční z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Tovar priamo od farmárov: sezónne ovocie, zelenina, predaj chladenej hydiny, raw potravín, pečiva, mäsových výrobkov, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 6. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok > 4. 7.


FARMÁRSKY JARMOK > 1. 8. > 8.00 – 12.00 sa tento rok neuskutoční.

Farmárske výrobky, prebytky čerstvého ovocia a zeleniny, medu. Ponuka špaldového pečiva, vína, syrov a mliečnych výrobkov, sirupov, štiav, raw tortičiek, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 7. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok > 1. 8.


FARMÁRSKY JARMOK > 5. 9. > 8.00 – 12.00 sa tento rok neuskutoční.

Farmári a prvovýrobcovia budú ponúkať sezónnu zeleninu a ovocie, mäsové výrobky, pečivo, víno, med, vajíčka, syry, šťavy, nápoje a občerstvenie…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 8. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok > 5. 9.


PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE > 11. – 13. 9. > 10.00 – 22.00 sa tento rok neuskutoční.

Na mestskom festivale ľudovej kultúry a zábavy sa počas troch dní budú predávať ľudovoumelecké výrobky, predvádzať remeslá: keramika, výrobky z kože, ručne zhotovované výrobky (napr. varešky, zástery, textilné hračky…) pečivo, burčiak, občerstvenie… atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 7. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na jarmok Pri Trenčianskej bráne


FARMÁRSKY JARMOK > 3. 10. > 8.00 – 14.00 sa tento rok neuskutoční. 

Posledný zo série farmárskych jarmokov v roku 2020. Predaj ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 9. 2020. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok > 3. 10.


ČARO VIANOC POD HRADOM – Vianočné remeselné trhy > 29. 11. – 23. 12. > 10.00 – 22.00 sa tento rok neuskutoční. 

Predávať sa budú výrobky a tovary, ktoré súvisia s Vianočnými sviatkami (napr. vianočná výzdoba, ozdoby na stromček, imelo, ručne zhotovované výrobky – opasky, papuče, čiapky, rukavice, keramika; med, mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo, atrakcie pre deti – vozenie na koníkoch. Predaj v remeselných stánkoch bude od 10.00 do 19.00 v termíne od 29. 11. do 22. 12. a občerstvenia od 10.00 do 22.00 hod. v tremíne od 29. 11. do 23. 12. Všetky remeselné výrobky a potraviny sa budú môcť baliť len do papierových obalov. Uzávierka prihlášok je 15. 8. 2020.

Predaj nápojov a občerstvenia bude aj tento rok realizovaný formou elektronickej aukcie a výberovým konaním. Všetci predajcovia nápojov (vrátane medoviny) budú povinní zapojiť sa do systému používania vratných pohárov. Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie a výberového konania na prenájom stánkov s nápojmi a občerstvením bude zverejnené na www.trencin.sk po 11. 9. 2020.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu zo zaslaných prihlášok a  elektronickú aukciu aj výberové konanie zrušiť, resp. zmeniť  podmienky elektronickej aukcie a  výberového konania kedykoľvek v priebehu jeho trvania aj v závislosti od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a od súvisiacich opatrení nariadených príslušnými orgánmi (najmä Úradom verejného zdravotníctva SR). Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo v tejto súvislosti neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.

O akýchkoľvek zmenách podmienok výberového konania bude vyhlasovateľ informovať všetkých záujemcov o predaj na Vianočných remeselných trhoch 2020.

Upozornenie: V rámci predaja medu, medových a včelích produktov a výrobkov, nebude možné predávať čapovanú medovinu v remeselných stánkoch (remeselný stánok nie je prispôsobený na predaj nápojov a občerstvenia kvôli nevyhovujúcemu odberu elektrickej energie).  Ak chcete predávať rozlievanú medovinu (spolu s predajom medu a medových a včelích produktov a výrobkov) môžete sa zúčastniť elektronickej aukcie. 

Viac informácii o prihlásení


 

Poučenie o právach dotknutej osoby.

Vianočná atmosféra remeselných trhov na Mierovom námestí.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!