Termíny jarmokov v roku 2022

V roku 2022 sa má v Trenčíne na Mierovom námestí uskutočnia 4 jarmoky. 

Pred odoslaním prihlášky si musíte upraviť svoj profil predajcu. V opačnom prípade bude vaša prihláška vyradená.

Profil predajcu


TIP: Chcete byť informovaný o nových termínoch jarmokov alebo zmenách? Prihláste sa a kliknite v spodnej časti tejto stránky na modré tlačítko SLEDOVAŤ STRÁNKU.


TRENČIANSKY MAJÁLES / FARMÁRSKY JARMOK > 1. 5. 2022 > 10.00 – 22.00

Prvý jarmok v roku 2022. Budú sa predávať výrobky a tovary priamo od farmárov a prvovýrobcov ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, syrov, mliečnych výrobkov, oleja, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, skalničiek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti. Predajcovia si môžu vybrať z dvoch typov stánkov: drevený uzatvárateľný a drevený otvorený.
Uzávierka prihlášok – 20. 3. 2022. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Majáles 


PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE > 9. – 11. 9. > 10.00 – 22.00 

Na mestskom festivale ľudovej kultúry a zábavy sa počas troch dní budú predávať ľudovoumelecké výrobky, predvádzať remeslá: keramika, výrobky z kože, ručne zhotovované výrobky (napr. varešky, zástery, textilné hračky…) pečivo, burčiak, občerstvenie… atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 7. 2022. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na jarmok Pri Trenčianskej bráne


FARMÁRSKY JARMOK > 22. 10. > 8.00 – 14.00 

Predaj ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 1. 9. 2022. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Farmársky jarmok


ČARO VIANOC POD HRADOM – Vianočné remeselné trhy > 25. 11. – 23. 12. > 10.00 – 22.00 

Predávať sa budú výrobky a tovary, ktoré súvisia s Vianočnými sviatkami (napr. vianočná výzdoba, ozdoby na stromček, imelo, ručne zhotovované výrobky – opasky, papuče, čiapky, rukavice, keramika; med, mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo, atrakcie pre deti – vozenie na koníkoch. Predaj v remeselných stánkoch bude od 10.00 do 19.00 v termíne od 25. 11. do 22. 12. Predaj občerstvenia od 10.00 do 22.00 hod. v tremíne od 25. 11. do 23. 12. Všetky remeselné výrobky a potraviny sa budú môcť baliť len do papierových obalov. Uzávierka prihlášok je 15. 8. 2022.

Predaj nápojov a občerstvenia bude aj tento rok realizovaný formou elektronickej aukcie a výberovým konaním. Všetci predajcovia nápojov (vrátane medoviny) budú povinní zapojiť sa do systému používania vratných pohárov. Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie a výberového konania na prenájom stánkov s nápojmi a občerstvením bude zverejnené na www.trencin.sk po 11. 9. 2022.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu zo zaslaných prihlášok a  elektronickú aukciu aj výberové konanie zrušiť, resp. zmeniť  podmienky elektronickej aukcie a  výberového konania kedykoľvek v priebehu jeho trvania aj v závislosti od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a od súvisiacich opatrení nariadených príslušnými orgánmi (najmä Úradom verejného zdravotníctva SR). Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo v tejto súvislosti neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.

O akýchkoľvek zmenách podmienok výberového konania bude vyhlasovateľ informovať všetkých záujemcov o predaj na Vianočných remeselných trhoch 2022.

Upozornenie: V rámci predaja medu, medových a včelích produktov a výrobkov, nebude možné predávať čapovanú medovinu v remeselných stánkoch (remeselný stánok nie je prispôsobený na predaj nápojov a občerstvenia kvôli nevyhovujúcemu odberu elektrickej energie).  Ak chcete predávať rozlievanú medovinu (spolu s predajom medu a medových a včelích produktov a výrobkov) môžete sa zúčastniť elektronickej aukcie. 

Viac informácii o prihlásení


 

Poučenie o právach dotknutej osoby.

Vianočná atmosféra remeselných trhov na Mierovom námestí – fotogaléria


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!