Termíny jarmokov v roku 2023

V roku 2023 sa v Trenčíne na Mierovom námestí uskutočnia 3 jarmoky. 

Pred odoslaním prihlášky si musíte upraviť svoj profil predajcu. V opačnom prípade bude vaša prihláška vyradená.

Profil predajcu


TIP: Chcete byť informovaný o nových termínoch jarmokov alebo zmenách? Prihláste sa a kliknite v spodnej časti tejto stránky na modré tlačítko SLEDOVAŤ STRÁNKU.


TRENČIANSKY MAJÁLES / FARMÁRSKY JARMOK > 1. 5. 2023 > 10.00 – 22.00

Prvý jarmok v roku 2023. Budú sa predávať výrobky a tovary priamo od farmárov a prvovýrobcov ovocia a zeleniny, mäsových výrobkov, syrov, mliečnych výrobkov, oleja, pečiva, vína, medu, kvetov, priesad, byliniek, skalničiek, štiav, nápojov a občerstvenia…, atrakcie pre deti. Predajcovia budú predávať z drevených uzatvárateľných stánkov, ktoré poskytne mesto. V individuálnych prípadoch môže organizátor povoliť vlastné predajné zariadenie.
Uzávierka prihlášok – 19. 3. 2023. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Trenčiansky majáles 2023 


PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE > 8. – 10. 9. 2023 > 10.00 – 22.00 

Na mestskom festivale ľudovej kultúry a zábavy sa počas troch dní budú predávať ľudovoumelecké výrobky, predvádzať remeslá: keramika, výrobky z kože, ručne zhotovované výrobky (napr. varešky, zástery, textilné hračky…) pečivo, burčiak, občerstvenie… atrakcie pre deti.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2023. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude do cca 14 dní od uzávierky.

Prihláška na Jarmok Pri Trenčianskej bráne 2023


ČARO VIANOC POD HRADOM – Vianočné remeselné trhy  

Predávať sa budú výrobky a tovary, ktoré súvisia s Vianočnými sviatkami (napr. vianočná výzdoba, ozdoby na stromček, imelo, ručne zhotovované výrobky – opasky, papuče, čiapky, rukavice, keramika; med, mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo, atrakcie pre deti – vozenie na koníkoch. Predaj v remeselných stánkoch bude od 10.00 do 18.00. Predaj občerstvenia od 10.00 do 22.00 hod. Všetky remeselné výrobky a potraviny sa budú môcť baliť len do papierových obalov. 

Predaj nápojov a občerstvenia bude aj tento rok realizovaný formou elektronickej aukcie a výberovým konaním. Všetci predajcovia nápojov (vrátane medoviny) budú povinní zapojiť sa do systému používania vratných pohárov. Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie a výberového konania na prenájom stánkov s nápojmi a občerstvením bude zverejnené na www.trencin.sk po 11. 9. 2023.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu zo zaslaných prihlášok a  elektronickú aukciu aj výberové konanie zrušiť, resp. zmeniť  podmienky elektronickej aukcie a  výberového konania kedykoľvek v priebehu jeho trvania aj v závislosti od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a od súvisiacich opatrení nariadených príslušnými orgánmi (najmä Úradom verejného zdravotníctva SR). Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo v tejto súvislosti neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym záujemcom.

O akýchkoľvek zmenách podmienok výberového konania bude vyhlasovateľ informovať všetkých záujemcov o predaj na Vianočných remeselných trhoch 2023.

Upozornenie: V rámci predaja medu, medových a včelích produktov a výrobkov, nebude možné predávať čapovanú medovinu v remeselných stánkoch (remeselný stánok nie je prispôsobený na predaj nápojov a občerstvenia kvôli nevyhovujúcemu odberu elektrickej energie).  Ak chcete predávať rozlievanú medovinu (spolu s predajom medu a medových a včelích produktov a výrobkov) môžete sa zúčastniť elektronickej aukcie. 

 


Poučenie o právach dotknutej osoby.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!