Termíny jarmokov v roku 2021

V roku 2021 sa v Trenčíne uskutočnia Vianočné remeselné trhy. 

Pred odoslaním prihlášky si musíte upraviť svoj profil predajcu. V opačnom prípade bude vaša prihláška vyradená.

Profil predajcu

 

Vianočné remeselné trhy > 10. 12. – 22. 12. > 10.00 – 18.00 

Predávať sa budú výrobky a tovary, ktoré súvisia s Vianočnými sviatkami (napr. vianočná výzdoba, ozdoby na stromček, imelo, ručne zhotovované výrobky – opasky, papuče, čiapky, rukavice, keramika; med, mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo. Predaj v remeselných stánkoch bude od 10.00 do 18.00 v termíne od 10. 12. do 22. 12. Všetky remeselné výrobky a potraviny sa budú môcť baliť len do papierových obalov. Uzávierka prihlášok je 25. 10. 2021.

Prihláška na Vianočné remeselné trhy 2021

V prípade trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 budú vybraní uchádzači povinní dodržiavať po dobu trvania Vianočných remeselných trhov od 10. 12. do 22. 12. 2021 všetky platné a účinné hygienické a bezpečnostné opatrenia nariadené príslušnými orgánmi (najmä Úradom verejného zdravotníctva SR) súvisiacimi s predajom výrobkov na trhových miestach.

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo Vianočné remeselné trhy zrušiť kedykoľvek aj v priebehu konania podujatia, najmä však v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v meste Trenčín z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a na základe opatrení nariadených príslušnými orgánmi v tejto súvislosti.

Vianočná atmosféra remeselných trhov na Mierovom námestí – fotogaléria

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!