Vianočné remeselné trhy 2020

Vianočné remeselné trhy 2020 sa uskutočnia v Trenčíne na Mierovom námestí od 5. 12. do 22. 12. 2019. Celé podujatie má názov ČARO VIANOC POD HRADOM, Vianočný jarmok je jeho súčasťou.

Predaj v remeselných stánkoch: 10.00 – 18.00 h. Predaj v stánkoch s občerstvením a nápojmi: 10.00 – 22.00 h.

Stánky s remeselným tovarom

Počet : 44 drevených uzamykateľných stánkov
Sortiment: tradičné ľudové a remeselnícke výrobky (dekoratívne predmety zo šúpolia, imelo, vianočné dekorácie, drevené výrobky, keramika, kozmetika, ľudové hračky…), tradičné potravinárske výrobky (medovníky, trvanlivé pečivo, mäsové a syrárske výrobky…)
Cena: 20 €/deň (platba vopred na základe akceptačného listu)

Uzávierka prihlášok je 15. 10. 2019. Do konca októbra dostanú všetci predajcovia vyrozumenie o prijatí/neprijatí na Vianočné trhy.

 


Informácie pre predajcov občerstvenia a nápojov

 

Vlastné predajné zariadenia

Počet: 2 predajné miesta pre vlastné predajné zariadenia (č. X1 a č. X2)
Sortiment: netradičná ponuka – jedlá v žemli alebo placke, gastronomické lahôdky – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení výberového konania. V týchto stánkoch je zakázaný predaj akýchkoľvek nápojov.
Spôsob výberu: výberové konanie, 50 €/deň, kaucia 1000 €/stánok/predajné miesto, 150 zábezpeka za stánok

Stánky s občerstvením a nápojmi

Počet: 5 drevených uzamykateľných stánkov (č. 1, 3, 7, 9, 12)
Sortiment: občerstvenie a nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Spôsob výberu: elektronická aukcia

Stánok s občerstvením

Počet: 1 drevený uzamykateľný stánok (č. 5)
Sortiment: občerstvenie – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie. V tomto stánku je zakázaný predaj akýchkoľvek nápojov.
Spôsob výberu: elektronická aukcia

Stánok s nealkoholickými nápojmi

Počet: 1 drevený uzamykateľný stánok (č. 6)
Sortiment: nealkoholické nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení výberového konania.
Spôsob výberu: výberové konanie, 50 €/deň, kaucia 1000 €/stánok/predajné miesto, 150 € zábezpeka za stánok

Stánky s nápojmi

Počet: 4 drevené uzamykateľné stánky (č. 2, 4, 10, 11)
Sortiment: nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Spôsob výberu: elektronická aukcia

Stánok s nápojmi – predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov

Počet: 1 drevený uzamykateľný stánok (č. 8)
Sortiment: nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Spôsob výberu: elektronická aukcia

 

Podmienky a nájomné zmluvy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!