Vianočné remeselné trhy

Vianočné remeselné trhy 2023 sa uskutočnia v Trenčíne na Mierovom námestí, ul. Sládkovičovej od 1. 12. do 23. 12. 2023. Celé podujatie má názov ČARO VIANOC POD HRADOM, Vianočný jarmok je jeho súčasťou.

 

Informácie pre predajcov remeselného tovaru

Predaj v remeselných stánkoch: 10.00 – 18.00 h.

Stánky s remeselným tovarom

Počet: 44 drevených uzamykateľných stánkov
Sortiment: tradičné ľudové a remeselnícke výrobky (dekoratívne predmety zo šúpolia, imelo, vianočné dekorácie, drevené výrobky, keramika, kozmetika, ľudové hračky…), tradičné potravinárske výrobky (medovníky, trvanlivé pečivo, mäsové a syrárske výrobky…)
Cena: 30 €/deň za uzamykateľný stánok, 30 €/deň za vlastné predajné zariadenie (do rozmeru max. 3 x 3 m) – umiestnenie iba na Sládkovičovej ulici (platba vopred na základe akceptačného listu)

Termín uzávierky prihlášok 11. 9. 2023. Do konca septembra dostanú všetci predajcovia vyrozumenie o prijatí/neprijatí na Vianočné trhy.

Prihláška na Vianočné remeselné trhy 2023

 

Informácie pre predajcov občerstvenia a nápojov

Predaj v občerstvovacích stánkoch: 10.00 – 22.00 h.

Vlastné predajné zariadenia

Počet: 1 predajné miesto pre vlastné predajné zariadenia (č. X1)
Sortiment: netradičná ponuka – JEDLÁ TYPU GASTRONOMICKÉ LAHÔDKY – netradičná ponuka – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení výberového konania. V tomto stánku je zakázaný predaj akýchkoľvek nápojov.
Spôsob výberu: výberové konanie

 

Stánky s občerstvením a nápojmi

Počet: 2 drevené uzamykateľné stánky (č. 1, 12)
Sortiment: občerstvenie a nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Spôsob výberu: elektronická aukcia

 

Stánky s občerstvením

Počet: 6 drevených uzamykateľných stánkov (č. 3, 5, 6, 7, 8, 9)
Sortiment: občerstvenie – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie. V týchto stánkoch je zakázaný predaj akýchkoľvek nápojov.
Spôsob výberu: elektronická aukcia

 

Stánky s nápojmi

Počet: 4 drevené uzamykateľné stánky (č. 2, 4, 10, 11)
Sortiment: nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Spôsob výberu: elektronická aukcia

 

 

Podmienky a nájomné zmluvy

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!