Vianočné remeselné trhy 2022

Informácie pre predajcov remeselného tovaru

Predaj v remeselných stánkoch: 10.00 – 19.00 h.

Stánky s remeselným tovarom

Počet : 44 drevených uzamykateľných stánkov, 10 drevených ovorených stánkov
Sortiment: tradičné ľudové a remeselnícke výrobky (dekoratívne predmety zo šúpolia, imelo, vianočné dekorácie, drevené výrobky, keramika, kozmetika, ľudové hračky…), tradičné potravinárske výrobky (medovníky, trvanlivé pečivo, mäsové a syrárske výrobky…)
Cena: 20 €/deň za uzamykateľný, 10 €/deň za otvorený (platba vopred na základe akceptačného listu)

Termín uzávierky prihlášok 15. 10. 2022.

Prihláška na Vianočné remeselné trhy 2022

 

Informácie pre predajcov občerstvenia a nápojov

Záujemca o predaj sa musí zúčastniť elektronickej aukcie a to vyplnením prihlášky ku konkrétnej aukcii, ktoré boli zverejnené od 27. 9. 2022 od 9.00 hod. na https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/aukcie/ a splniť všetky podmienky pre vstup do Aukčného kola (viď príloha Podmienky prenájmu predajných miest s občerstvením a nápojmi).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!