Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel:
 032/6504 303
Email: zp.kc@trencin.sk

Doba vybavenia:  
do 30 dní

Poplatok:  
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!