Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

 

Vybavuje: Útvar klientskeho centra a matriky
tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
doba vybavenia: do 30 dní
poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
potrebné doklady:
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!