Vyhlásenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov – Zakladanie kreatívnych centier

20. 12. 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Úplné znenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov spolu s ostatnou podpornou dokumentáciou nájdete v priložených súboroch.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!