Pozemok na Ul. Tichá, v k.ú. Kubrá, C-KN parc.č. 310:1 – Geometrický plán

21. 2. 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!