Začíname s rekonštrukciou podchodu pri Hoteli Elizabeth

23. 6. 2023

Najnovšia mestská investičná akcia sa týka demontáže výkladov a priečok bývalých obchodných prevádzok v podchode pri Hoteli Elizabeth. Vymeníme tu aj strop, osvetlenie a elektrickú inštaláciu. Práce by mali trvať dva mesiace. Podchod zostane počas jeho obnovy priechodný, prosíme však o strpenie čiastočných obmedzení.

Viackrát sme sa snažili riešiť prípadný prenájom na základe reálneho záujmu viacerých subjektov, zvažovali sme i rekonštrukciu stánkov v podchode. Preverili sme statické, vlhkostné a iné technické parametre, ktoré majú výrazný vplyv na ich ďalšie využitie. Rekonštrukcia stánkov sa ukázala, najmä z finančného hľadiska, nerentabilná a ekonomicky nákladná. Preto sme sa napokon rozhodli ich asanovať a následne priestor vyčistiť, vymaľovať a nanovo osvetliť. S naším zámerom sa zhodli aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorý ho podporili v rozpočte na tento rok.

Zhotoviteľom prác za takmer 68 tisíc eur je domáca spoločnosť EUROSTAV TN.

Posledná rekonštrukcia, ktorá súvisela s týmto podchodom, sa týkala nového skleného prekrytia pri Hoteli Elizabeth v roku 2012, kedy pribudli na oboch stranách podchodu výťahy.

 

S vybudovaním identického prekrytia uvažujeme aj zo strany parku. Aktuálne sa rieši projektová dokumentácia.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!