Nedoplatky z miestnych daní sú priebežne postupované na vymáhanie súdnym exekútorom

4. 6. 2024

Mesto Trenčín ako správca miestnych daní v súčasnosti kontroluje platby, ktoré mali byť zrealizované do 31. decembra 2023. Ide najmä o dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky občanov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Skontrolujte si, či máte všetky dane a poplatky za staré roky uhradené. Predídete tak možným nepríjemnostiam, ktoré by mohli nastať.

V niektorých prípadoch mesto kontaktuje daňovníkov s evidovaným nedoplatkom telefonicky, v niektorých prípadoch ich oslovujeme e-mailom a niektorým zasielame výzvy na zaplatenie daní. Je potrebné zdôrazniť, že správca dane nie je povinný výzvu na zaplatenie zasielať a môže pohľadávku hneď postúpiť na vymáhanie.

Chápeme však, že popri iných starostiach ľudia môžu pozabudnúť na zaplatenie dane, preto sa snažíme ich kontaktovať. Samozrejme, pri tak vysokom počte daňovníkov sa nám nie vždy podarí spojiť sa s každým.

Preto ľudí upozorňujeme aj prostredníctvom webstránky mesta, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či majú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, ale aj poplatok za smeti za staré roky zaplatené. 

Skontrolovaním a zaplatením prípadných nedoplatkov sa vyhnete zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť tým, že mesto postúpi pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.

Aj v tomto roku sme časť nedoplatkov už postúpili súdnemu exekútorovi na vymáhanie a urobíme tak znova najbližšie v júli 2024. Snažte sa tomu vyhnúť, pretože správca dane nemá inú možnosť, ako evidované nedoplatky vymáhať. 

Mesto to nerobí s radosťou. Je to však spravodlivé voči tým občanom, ktorí poctivo platia miestne dane a riešia svoje daňové povinnosti včas.

Ján Margetín, špecialista pre dane a poplatky Útvaru ekonomický Mestského úradu v Trenčíne

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!