Výzva pre športové kluby

13. 1. 2015

Mesto Trenčín vyzýva športové kluby a oddiely pôsobiace na území mesta Trenčín, aby do podateľne Mestského úradu v Trenčíne predložili do 31. 1. 2015 „Dotazníky pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín“.


Dotazníky poslúžia na evidenciu existujúcich športových klubov na území mesta Trenčín a zároveň pre žiadateľov o dotáciu ako povinná príloha k Žiadosti o dotáciu na činnosť v roku 2015 pre oblasť šport. Dotazník je uverejnený na webstránke mesta www.trencin.sk – občan – tlačivá – šport.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!