Výstavba parkovísk vo vnútroblokoch na Strojárenskej je pripravená

19. 7. 2019

Občanmi požadovaná výstavba parkovísk sa začne v priebehu leta. V pondelok 22. júla 2019 bude vo vnútroblokoch odstránených niekoľko drevín a kríkov. Nahradené budú po ukončení výstavby novou výsadbou.

Stavať sa bude vo všetkých piatich vnútroblokoch, na ploche, kde v súčasnosti nie sú žiadne oficiálne parkovacie mesta. Vodiči vozidlá odstavovali čiastočne na trávniku a na nespevnenej ploche. V každom vnútrobloku bude 16 parkovacích miest s kolmým státím, celkovo pôjde teda o 80 miest.

Ide o mestskú investičnú akciu, stavať bude firma Cesty Nitra. S prácami by mali začať v 31. – 32. kalendárnom týždni. Výstavba potrvá osem až deväť týždňov, v závislosti od počasia. Po ukončení bude zrušené parkovanie na chodníku na Strojárenskej ulici.

Odvodnenie povrchu parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym vyspádovaním do uličnej vpuste. Všetky spevnené plochy budú od zatrávnených plôch a komunikácií pre peších oddelené betónovými obrubníkmi uloženými do betónu. Zároveň bude preložených približne desať stĺpov verejného osvetlenia.

Pred výstavbou je potrebné odstrániť niekoľko drevín a kríkov. Keďže ide o výrub vo vegetačnom období, bol potrebný ornitologický posudok. Obhliadku vykonali pracovníci Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Biele Karpaty trikrát v dňoch 26. a 27. júna a 16. júla 2019.  

Viacnásobná obhliadka ukázala, že na posudzovaných stromoch s výnimkou jedného, kde bude výrub odložený, vtáci nehniezdia. Náhradná výsadba drevín a krov ako javor, jabloň, čremcha či hloh sa uskutoční po dokončení výstavby.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!