Vodník Valentín sa rozlúčil s letom

19. 10. 2009

Nepriaznivé počasie uplynulých dní sa podpísalo pod ukončenie letnej sezóny fontány vodníka Valentína na trenčianskom Štúrovom námestí. Po viac ako šiestich mesiacoch sa vodník Valentín dočasne poberie na zimný odpočinok.


Zelený mužíček ani počas zimy nezostane bez vody, tá však zmení svoje skupenstvo. Na ľade mobilnej plochy si budú môcť všetci záujemcovia zakorčuľovať ešte pred Vianocami. „S dočasným umiestnením mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí sa začne v prvej polovici novembra montážou jednotlivých konštrukčných prvkov,“  povedal Peter Kubinský, poverený vedením Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL). Plánované výdavky spojené s montážou a prevádzkou mobilnej ľadovej plochy na rok 2009 predstavujú čiastku 33 194  €.


Na margo skončenej sezóny Peter Kubinský povedal, že nemuseli riešiť závažnejšie poruchy, vyžadujúce si odstávku fontány. Urobila sa len bežná údržba čerpadla a prečistilo sa vodovodné  potrubie. Pred ďalšou letnou sezónou bude treba nastaviť softvér tak, aby krokovacie motory umožňovali v rôznych časových intervaloch vytvárať rôzne kombinácie vodných lúčov – ich dĺžky, výšky, intenzity a frekvencie.


Počas letnej prevádzky fontány pracovníci mestskej rozpočtovej organizácie MHSL odskúšali a kalibrovali zariadenia Jumping-jet a každý týždeň fontánu čistili od nežiaducich nánosov. „Okrem toho sa uskutočnilo čistenie zásobnej nádrže v hlavnej technologickej šachte, výmena keramickej náplne v pieskovom filtri, doplnenie soľnej náplne v zariadení na úpravu tvrdosti vody a kontrola funkčnosti jednotlivých regulačných prvkov v celom systéme. Pred zimným obdobím sa rozoberú a vyčistia zariadenia Jumping-jets od nečistôt, aby sa opätovne skompletované následne napustili nemrznúcou zmesou,“  dodal Peter Kubinský.


(Informácie na voľné použitie.)


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!