V utorok si pripomenieme patróna nášho mesta

2. 12. 2019

Ku cti patróna mesta Trenčín sv. Františka Xaverského sa v utorok 3. 12. 2019 o 18.00 hodine uskutoční v Piaristickom kostole, ktorý nesie jeho meno, slávnostná sv. omša. Pri tejto príležitosti bude na omši účinkovať bratislavský chrámový zbor Chorus Salvatoris.

Trenčín si každý rok 3. decembra pripomína sviatok sv. Františka Xaverského, ktorý je od roku 1710 patrónom mesta Trenčín.

František Xaverský zomrel 3. decembra 1552. Jeden z najväčších misionárov cirkevných dejín bol výnimočným mužom.

Narodil sa šľachtickým rodičom 7. apríla 1506 v Španielsku na zámku Xavier. Ako mladíka ho poslali rodičia do Paríža na vysokú školu, kde sa oboznámil so sv. Ignácom z Loyoly, zakladateľom rehole jezuitov, do ktorej aj vstúpil.

Františkovou túžbou bolo hlásať evanjelium v ďalekých pohanských krajoch. V roku 1541 ho poslali za misionára do Indie. Precestoval Prednú i Južnú Indiu, pokrstil tisíce pohanov. Na ceste do Číny ťažko ochorel a v najväčšej biede 3. decembra 1552 zomrel.

Za svätého ho vyhlásil Pápež Gregor XV.  v roku 1622. Patrónom mesta Trenčín je od 26. septembra 1710 na základe rozhodnutia Mestského magistrátu. Život v Trenčíne bol v tom období poznačený vojnou, požiarmi, obrovským hladom a napokon aj morovou epidémiou. Čeliť nepriazni osudu sa Trenčania rozhodli zbožnosťou.  

Členovia magistrátu zložili sľub vernosti Bohu a jeho apoštolskému služobníkovi, sv. Frantiskovi Xaverskému. Na pamiatku dali namaľovať jeho obraz pre jezuitský kostol. Obraz mestského maliara Grunberga je v súčasnosti umiestnený v refektári Kolégia piaristov.

Veriaci v Trenčíne si potom pamiatku sv. Františka Xaverského pripomínali každoročne dva razy, a to na prvú októbrovú nedeľu a 3. decembra.

Spomienka na patróna mesta bola prerušená v čase totality a po roku 1989 obnovená. Od prvého zvolenia súčasného primátora mesta Richarda Rybníčka je decembrová spomienková omša zaradená do oficiálneho programu Mesta Trenčín.

plagat omša

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!