V utorok budú zasadať dve komisie aj mestské zastupiteľstvo

17. 3. 2023

V najbližší utorok 21. marca 2023 sa uskutoční o 10.00 hodine stretnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu, o 14.00 hodine stretnutie Komisie športu a od 16.00 hodiny bude mimoriadne rokovať Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Všetky rokovania sú verejné.

Komisia kultúry a cestovného ruchu sa zíde o 10.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne. V programe zasadnutia komisie je naplánované prerokovanie žiadostí o dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2023.

Zasadnutie Komisie športu sa uskutoční v Sobášnej sieni o 14.00 hodine. V jeho programe je naplánovaných celkovo 5 bodov, medzi nimi informácie o vyhlásených grantových kolách na rok 2023.

V ten istý deň sa uskutoční aj mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne so začiatkom o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Jeho priebeh môžete sledovať naživo v priamom prenose na www.trencin.sk. Zastupiteľstvo má v programe naplánovaných 7 bodov, medzi nimi schvaľovanie trhového poriadku príležitostného trhu „Čerešnička“ či prenájom plôch na letné terasy. Podrobne sa o jednotlivých bodoch dočítate v materiáloch na zastupiteľstvo.

Ak rokovanie zastupiteľstva nestihnete sledovať v priamom prenose, neskôr si ho budete môcť pozrieť zo záznamu na www.trencin.sk.

Zo zasadnutí komisií budú na www.trencin.sk zverejnené zápisnice.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!