V stredu zasadá Finančná a majetková komisia, vo štvrtok VMČ Sever

5. 9. 2023

Členovia Finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa zídu v stredu, 6. septembra 2023, o 16.00 h v zasadacej miestnosti č. 109 na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici 10.

V programe je niekoľko bodov, okrem iného komisia prerokuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín, zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, niekoľko majetkových prevodov, návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 alebo aj Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2023.

Vo štvrtok, 7. septembra 2023, sa o 16.00 h v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Sokolice 14 zíde aj Výbor mestskej časti Sever.

V programe sú majetkové prevody a napríklad aj návrh na rozšírenie parkovacej zóny v meste Trenčín o pásmo P (Pod Sokolice). Okrem toho, občania získajú odpovede na požiadavky z minulého rokovania VMČ, no budú môcť tlmočiť aj svoje nové podnety. 

Rokovania výborov mestských častí i komisií sú verejné!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!