V pondelok zasadne VMČ Stred a v utorok dve komisie

7. 7. 2023

V pondelok 10. júla 2023 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín (1. poschodie) uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Stred. Občania dostanú odpovede na otázky z predchádzajúceho obdobia a bude priestor i na ich nové podnety.

Komisia športu sa zíde v utorok 11. júla 2023 o 14:00 h v sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. Komisia chce prehodnotiť VZN č.7 z roku 2012 o poskytovaní dotácií.

Členovia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania sa stretnú v utorok 11. júla 2023 o 16.00 h pri okružnej križovatke Brnianska – Zlatovská. V pláne majú obhliadke stavu realizácie mestskej investičnej akcie „Cyklotrasa Brnianska 1. etapa“.

Rokovania výborov mestských častí i komisií sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!