V parku pracujú na chodníku i v zeleni

12. 9. 2018

Rekonštrukcia hlavného chodníka a revitalizácia zelene sú dve investičné akcie, ktoré aktuálne menia tvár Parku gen. M. R. Štefánika.

Práce na revitalizácii zelene v parku sa začali 31. júla a ukončené by mali byť na konci októbra. Sú v réžii trenčianskej spoločnosti landart a dotýkajú sa celej plochy parku, teda územia vo vlastníctve mesta i plôch v majetku Železníc SR. 

Orezy sú ukončené. Pripravené sú i jamy pre výsadbu stromov. V tomto týždni vysádzajú záhony trvaliek a okrasných tráv v okolí chodníkov a pri altánku.

sadia záhony v parku

V budúcom týždni vysadia vyše 100 nových stromov  –  jasene, duby letné, javory červené, lipy, buky, pagaštany, borovice čierne, ale aj okrasné jablone, hrušky, višne, jarabiny a magnólie.

Mesto uspelo vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 s projektom „Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“. Získalo maximálne možný počet bodov z maxima a zároveň nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 400 tisíc eur.

Dlažbu na chodníku vymenia

Ďalšou mestskou investičnou akciou v parku je kompletná rekonštrukcia hlavného chodníka, ktorý spája stanicu s podchodom pri hoteli Elizabeth. Ide o investíciu vyše 160 tisíc eur. Súčasťou obnovy chodníka bude i nový mobiliár – lavičky i odpadkové koše.

Chodník bude mať povrch z betónovej dlažby (takej, aká bola použitá na Námestí študentov). Je pohodlná a najviac imituje prírodný povrch s drobnými kamienkami. Žiaľ, pri kladení dlažby sa ukázalo, že dodávateľ doručil dlažbu vo viacerých farebných odtieňoch. Stavebník ju musí vrátiť a počkať na dodanie novej dlažby podľa objednávky. 

dodali iný typ dlažby

To bude istý čas trvať, preto už dnes upozorňujeme, že pohyb cez park bude sťažený dlhší čas. Nakoľko v parku sa aktuálne realizuje aj kompletná revitalizácia zelene, nie je vhodné z bezpečnostného hľadiska parkom prechádzať. Je dôležité, aby práce prebiehali plynulo.

Ďakujeme za pochopenie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!