V nasledujúcom týždni sa zíde jeden výbor mestskej časti a jedna komisia

9. 2. 2024

V pondelok 12. februára 2024 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne (1.poschodie, č. dv. 101) o 16.00 hodine uskutoční stretnutie Výboru mestskej časti STRED.

V programe rokovania je 8 bodov. Podrobne sa o nich môžete dozvedieť z materiálov na zasadnutie.

V utorok 13. februára 2024 sa vo veľkej sále Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda uskutoční zasadnutie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

Program komisie má naplánované 4 body. Jeho súčasťou je aj predstavenie navrhovaného riešenia novej autobusovej stanice a súvislostí Aká bude nová autobusová stanica?

Rokovanie komisie sa začne o 16.00 hodine.

Obidve zasadnutia sú verejné.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!