Uzávierka podjazdu na Sihoť už tento víkend!

7. 8. 2023

Vodičov a cestujúcich MHD upozorňujeme, že od piatka 11. augusta 18.00 h do pondelka 14. augusta 5.00 h bude uzavretý železničný podjazd z centra mesta na Sihoť. Dôvodom bude rekonštrukcia odvodňovacieho žľabu v podjazde.

Práce si vyžiadajú i dočasnú zmenu trasovania autobusových liniek MHD, pričom zastávka „Obchodná akadémia“ bude zrušená v oboch smerochzastávka „Zimný štadión“ preložená na Ul. kpt. Nálepku (oproti štadiónu).

■ Linky č. 2, 4, 6, 12, 24 a 28

Na Sihoť: Po zastávky na stanici (v prípade linky č. 4) na Hasičskej ulici bez zmeny trasy. Ďalej bez zastavenia obchádzkou. Na svoju trasu sa napoja od zastávky „Zimný štadión“ (preložená na Ul. kpt. Nálepku).

Zo Sihote: Po zastávku „Považská“ bez zmeny trasy. Pred zimným štadiónom odbočia na Ul. kpt. Nálepku, kde bude premiestnená zastávka „Zimný štadión“. Ďalej bez zastavenia obchádzkou a od zastávky „Autobusová stanica“ sa napoja na svoje trasy. Linka č. 4 sa na svoju trasu napojí od zastávky „Hasičská“.

■ Linka č. 8

Na Sihoť: Po zastávku Hasičská bez zmeny. Ďalej bez zastavenia obchádzkou. Na svoju trasu sa napojí od zastávky „Zimný štadión“ (preložená na Ul. kpt. Nálepku).

Zo Sihote: Po zastávku „ZŠ, Hodžova“ bez zmeny. Zastávku „Zimný štadión“ obslúži v náhradnej polohe na Ul. kpt. Nálepku. Potom bez zastavenia a od zastávky „Hasičská“ po svojej trase.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!