Úrad prijme referenta pre životné prostredie

8. 3. 2018

Uchádzači o pracovné miesto referenta pre životné prostredie na Mestskom úrade v Trenčíne sa môžu prihlásiť elektronickou poštou najneskôr do 14. 3. 2018 do 12.00 h. Kontakt: vyberove.konanie@trencin.sk


Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trenčíne:


Názov funkcie: referent pre životné prostredie – 1 pracovné miesto


Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok – 1,0


Organizačný útvar: Útvar stavebný a životného prostredia


Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredné vzdelanie, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa – lesnícke, záhradnícke, poľnohospodárske, enviromentálne…


Iné kritériá a požiadavky:


•       bezúhonnosť


•       samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť


•       práca s PC


•       znalosť zákona o ochrane prírody a krajiny


•       vodičský preukaz skupiny B


•       prax v obore vítaná


•       uchádzači so znalosťou dendrológie budú uprednostnení


Charakteristika pracovného miesta: Samostatná odborná činnosť na úseku životného prostredia


Uchádzači o uvedené pracovné miesto prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 14.03.2018 do 12.00 h.


Kontakt:


JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu


Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!