Trenčín preinvestuje na svoju propagáciu maximálne 955 tisíc korún

23. 3. 2006

          Žiadna miestna samospráva sa dnes nezaobíde bez finančných prostriedkov na propagáciu. Bez vhodne zvolenej prezentácie by mestské akcie ťažko splnili svoj účel aj v Trenčíne. V minulom roku bolo na propagáciu mesta vyčlenených takmer 6 miliónov 700 tisíc korún. Mesto totiž vydalo vlani aj publikáciu a ďalšie brožúry, predstavujúce jeho históriu i súčasnosť.


          V tomto roku podľa prijatého rozpočtu Mesto Trenčín vynaloží na svoju propagáciu a prezentáciu milión 400 tisíc korún. „V tejto sume je zahrnutá napr. tvorba máp, sprievodcov, turistických publikácii, bulletinov, kalendárov podujatí, pozvánok, skladačiek, letákov,   tričiek s logom mesta, reklamných a darčekových predmetov nielen pre Trenčanov, ale aj pre turistov a návštevníkov mesta,“ približuje marketingovú stratégiu mesta v tejto oblasti vedúca Útvaru marketingu MsÚ Renáta Kaščáková.


          V snahe získať dlhodobo čo najvýhodnejšiu cenu a množstvové zľavy na propagačné a prezentačné materiály, vypísalo v novembri minulého roka Mesto Trenčín tri verejné súťaže na dodávateľov tlače plagátov, propagačných materiálov a tričiek s logom. Výsledná vysúťažená suma predstavuje 3 milióny 200 tisíc korún. „Na prvý pohľad to určite nie je v súlade s rozpočtom,“ usmieva sa R. Kaščáková. „Skutočnosť je však iná. Ak robí samospráva súťaž na takýto typ verejného obstarávania, musí uviesť predpokladaný objem na 48 mesačných platieb. Na základe výsledku verejnej súťaže Mesto Trenčín uzavrelo s víťazmi všetkých troch súťaží zmluvu o budúcej zmluve na dobu neurčitú, ale každej konkrétnej objednávke bude predchádzať zmluva o dielo, kde bude suma konkretizovaná.“


          V tomto roku podľa tohto kľúča mesto preinvestuje na tlač plagátov či bulletinov, propagačných materiálov a výrobu tričiek s logom maximálne 955 tisíc korún. Najviac plagátov si „pýta“ propagácia kultúrneho leta. Medzi bulletinmi mal najvyšší náklad už zrealizovaný bulletin k stému výročiu vodovodu v Trenčíne. Tričká s logom mesta sú nielen na rozdávanie, ale i vo voľnom predaji v Kultúrnom a informačnom centre na Sládkovičovej ul. Najviac tričiek získajú účastníci Svetového pohára v kanoistike a športového Dňa výzva (Challenge day).      


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!