Trenčín navštívili zástupcovia Európskej komisie

9. 7. 2024

V rámci výjazdového rokovania sa zástupcovia Európskej komisie pre regionálny rozvoj Pascal Boijmans, Katarína Prokopič a Eva Wenigová stretli dnes, 9.júla 2024, s vedením nášho mesta. Prioritne ich zaujímali realizované investície z eurofondov a pripravenosť Trenčína na ďalšie čerpanie z programu SLOVENSKO, v rámci ktorého sú aj vyčlenené financie pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026

Priamo v teréne si pozreli átrium pod Mestskou vežou, aktuálne práce na Hviezdoslavovej ulici a navštívili aj vynovenú synagógu. Napokon vo Hviezde, ktorá sa „premenila“ na Centrum kultúrno – kreatívneho priemyslu tiež vďaka financií z Európskej únie, si vypočuli prezentáciu projektu Trenčín Si Ty a projektov, ktoré sú pripravené na realizáciu. 

Primátor Richard Rybníček i viceprimátor Patrik Žák zdôraznili, že všetky realizované projekty, ako aj projekty, ktoré sa budú v najbližšom období realizovať, sú súčasťou dlhodobého strategického plánovania rozvoja mesta. Primátor prízvukoval, že súčasťou plánovania je aj riešenie dopravnej situácie v meste, ktoré priamo súvisí s rekonštrukciou starého cestného mosta, ako aj potreby preložky štátnej cesty 1/61 vedúcej cez centrum Trenčína. Podľa jeho slov je práve projekt Trenčín si Ty ukážkovým príkladom práce na Integrovanej územnej stratégii Mestskej funkčnej oblasti Trenčín, pričom zástupcov komisie informoval, že sa bude ďalej intenzívne snažiť, aby najmä prípravné práce na dokumentáciách ohľadom preložky štátnej cesty sa zo strany ministerstva dopravy nezastavili.

Vedenie nášho mesta informovalo zástupcov komisie aj o dobrej spolupráci s generálnym riaditeľom Železníc SR a jeho kolegami na príprave rekonštrukcie budovy železničnej stanice v Trenčíne, ktorá by mala byť hotová počas roka 2026. Primátor R. Rybníček informoval, že aj vďaka získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry si záväzok zrealizovať túto rekonštrukciu dala vo svojom uznesení aj súčasná vláda Slovenskej republiky.

Zástupcovia Európskej komisie sa zaujímali tiež o procesy vedúce k realizácii projektov. Projektový manažér, gestor Integrovanej územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Trenčín Milan Ovseník zdôraznil, že niektoré procesy pri schvaľovaní Ministerstvom regionálneho rozvoja, investícií a informatizácie SR sa zjednodušili, upozornil však na možné riziká, ktoré môžu vzniknúť v procese implementácie v neprospech prijímateľov, napríklad v preukazovaní niektorých typov výdavkov. Primátor k tomu dodal, že “kľúčovú rolu pre úspešné čerpanie zdrojov z Programu Slovensko budú zohrávať aj odborníci z Úradu pre verejné obstarávanie a ich promtnosť pri posudzovaní postupov pri verejných obstarávaniach.” Zároveň pred Európskou komisiou ocenil zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predložil minister Richard Raši. 

Primátor Richard Rybníček na záver poďakoval Pascalovi Boijmansovi a členkám jeho tímu za záujem o informácie ohľadom pripravenosti projektov nášho mesta a teda na čerpanie finančných prostriedkov z Programu Slovensko a tiež za záujem o ďalšie návrhy, ako ešte viac vylepšiť nastavený systém zo strany vlády SR.  

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!