Súťaž v tvorbe školských časopisov je vyhodnotená

20. 6. 2024

Do 29. ročníka súťaže v tvorbe školských časopisov sa v školskom roku 2023/2024 prihlásilo 13 základných škôl z okresu Trenčín. Z nich bolo 7 trenčianskych a 6 mimotrenčianskych škôl, svoj časopis prihlásilo aj Centrum voľného času Trenčín.

Podmienkou súťaže bolo zaslať na hodnotenie dve čísla školského časopisu vydané v tomto školskom roku s rozsahom najmenej 10 strán. Vyhodnotenie celoročnej práce redakčných tímov spojené s odborným hodnotením obsahovej stránky, grafiky, výpovednej hodnoty časopisov sa uskutočnilo 20. júna 2024 v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne. Odborná porota pod vedením žurnalistky Ľuboslavy Sedlákovej zaradila školské časopisy do pásiem nasledovne:

Zlaté pásmo získali:

Časopis BOCIANY ZŠ s MŠ v Svinnej

Časopis DOMINO 4 Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne

Časopis NONSTOP Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne

Časopis ŠKOLÁK ZŠ s MŠ v Soblahove

Strieborné pásmo:

Časopis DOLINÁČIK Základnej školy Na dolinách v Trenčíne

Časopis OMŠENÁČIK ZŠ s MŠ v Omšení

Časopis JEDENÁSTKA Základnej školy na Ul. L. Novomeského v Trenčíne

Časopis ÚSMEV Spojenej školy internátnej, Ľ. Stárka v Trenčíne

Časopis VŠADEBOLKO ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej

Časopis ŽIRAFA Základná škola, Dlhé Hony v Trenčíne

Bronzové pásmo získali:

Časopis Š-koláčik Základnej školy, J. Braneckého v Trenčianskej Teplej

Časopis ÚLET Základnej školy na Východnej ulici v Trenčíne

Časopis CeVeČkoviny Centra voľného času v Trenčíne

Časopis CHOCHOLÚŠIK ZŠ s MŠ, Chocholná-Velčice

Súťaž organizuje Útvar školstva Mestského úradu v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!