Rokovanie K8 v Trenčíne: Chýba zákon, ktorý by riešil parkovné

24. 5. 2008

 
TRENČÍN 23. mája (SITA) – Na Slovensku chýba zákon, ktorý by riešil vyberanie parkovného, čo spôsobuje problémy veľkým mestám. Po minuloročnej novele zákona o miestnych daniach bola z dane za zabratie verejného priestranstva odstránená daň za dočasné parkovanie áut, pretože podľa ministerstva financií takýto poplatok nie je daň. Ako na dnešnom stretnutí Združenia krajských miest K8 vysvetlil trenčiansky primátor Branislav Celler, v súčasnosti existuje legislatívna medzera a mestá nemôžu vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by určilo podmienky a ceny za dočasné parkovanie. Preto primátori chcú v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska predložiť novelu zákona o pozemných komunikáciách, ktorá by samosprávam umožnila vydanie VZN na vyberanie parkovného.


Podľa stanoviska Mesta Trenčín nevyberajú parkovné, ale dočasne prenajímajú priestranstvo. Vodič v okamihu zaparkovania svojho auta na vyhradenom parkovacom mieste uzatvára s mestom nájomnú zmluvu a podľa nej je povinný platiť nájomné.


Združenie K8 navrhuje tiež rokovať o návrhu zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce. Ako uviedol bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, primátori navrhujú zaviesť jednorazový poplatok pre investorov, ktorí vybudujú objekt zaťažujúci dopravu v okolí. Podľa jeho slov investor vybuduje polyfunkčný dom a po roku ho predá, no hustejšia doprava v danej lokalite ostane. Poplatky by mali smerovať na zlepšenie dopravnej situácie, odvíjať by sa mali podľa počtu parkovacích miest. Primátor Trenčína Celler povedal, že investori vlastne aj v súčasnosti platia “poplatok,” keď ich samosprávy pri vydávaní povolení zaviažu riešiť dopravu vo svojom okolí.


Združenie K8 súhlasí so zákazom parkovania na chodníkoch, ktorý obsahuje cestný zákon. Copyright © SITA 2008


Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ  SITA je bez predchádzajúceho písomného súhlasu  porušením autorského zákona.


 


 


Združenie krajských miest Slovenskej republiky K8


 


Združenie K8 bolo rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave zapísané do registra záujmových združení právnických osôb dňa 29.12.2006. Cieľom Združenia K8 je obhajovať záujmy krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečovať rozvoj  samospráv a koordinovať postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska a členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy  občanov a miest v čo najširšom meradle.


          Členovia Združenia krajských miest K8 chcú byť partnermi i vláde SR a požadujú adekvátny priestor pri tvorbe opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa problémom pri ich implementácii, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!