Predškolákov má Trenčín viac, školákov menej

31. 8. 2012

Tretieho septembra sa pre školákov opäť roztočí kolotoč povinností. Detským džavotom ožijú aj materské školy. Presné počty detí, ktoré budú v novom školskom roku 2012/2013 navštevovať tieto zariadenia, budú známe 15. septembra.


Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín podľa augustových údajov nastúpi 4 129 žiakov, čo je o 5 menej ako minulý rok. Zo škôl odišlo 426 deviatakov, pribudnúť by malo 472 prvákov, čo je o 40 menej ako vlani. Ako informovala Ľubica Kršáková z útvaru školstva, žiaci sa budú vzdelávať v 193 triedach, čo je o dve viac ako v minulom roku. Priemerná naplnenosť tried je 21,27 žiakov na triedu. Najviac žiakov (893) bude navštevovať Základnú školu (ZŠ) na Hodžovej ulici, kde mali privítať aj najviac prvákov (95). Najvyšší prírastok žiakov (16) zaznamenali v ZŠ na Ulici L. Novomeského a 14 v ZŠ na Veľkomoravskej ulici. Školský klub detí bude navštevovať 1341 žiakov prvého až štvrtého ročníka, čo je o 4 viac ako minulý školský rok.


Predškolákov bude v novom školskom roku viac. Ako informovala riaditeľka Školských zariadení mesta Trenčín Danica Lorencová, k 1. septembru  by malo nastúpiť do materských škôl v Trenčíne celkovo 1494 detí, z toho novoprijatých 474, predškolákov by malo byť 502 (minulý rok 467). Celkovo bude v materských školách približne rovnaký počet detí, ako minulý rok. „Je to však stále otvorený proces,  nakoľko nemusia nastúpiť všetky deti a za tie sa zoberú ďalšie nové,“ povedala Lorencová. Všetky presné číselné údaje budú známe až 15. septembra.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!