Parkovací preukaz dáva ťažko zdravotne postihnutým ľuďom viac komfortu

9. 4. 2009

Osobitné označenia vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu (ďalej len osobitné označenia vozidiel) nahradia podľa nového zákona o cestnej premávke, ktorý platí od 1. februára tohto roku, parkovacie preukazy. Tie umožňujú takto postihnutým ľuďom parkovať na svojich vyhradených miestach s ľubovoľným vozidlom.


Doteraz boli vyhradené parkovacie miesta viazané len na jedno evidenčné číslo vozidla. To bolo uvedené na zvislej dopravnej značke pred vyhradeným miestom. Po novom sa na dopravnú značku bude namiesto evidenčného čísla vozidla uvádzať číslo parkovacieho preukazu. Užívateľ tak môže svoje vyhradené miesto využívať pre akékoľvek auto, ktoré však musí byť označené parkovacím preukazom s číslom rovnakým ako na značke. Parkovací preukaz sa umiestňuje na prednom skle vozidla tak, aby bola predná strana preukazu dobre viditeľná v prípade policajnej kontroly.


Zavedenie parkovacích preukazov neznamená, že osobitné označenia vozidla a vyhradené miesta s uvedeným evidenčným číslom už neplatia. Držitelia osobitných označení vozidiel, ktoré boli vydané Krajským a Obvodným úradom v Trenčíne v období od 1. mája 2004 do 31. decembra 2008 a neuplynula doba ich platnosti, môžu požiadať o ich výmenu za parkovací preukaz najneskôr do 31. decembra 2013.


Neplatí to však pri osobitných označeniach vydaných Slovenským zväzom telesne postihnutých pred 1. májom 2004. Tie sú od novembra toho istého roku už neplatné a v prípade záujmu je potrebné nanovo požiadať o parkovací preukaz. Ten je od februára podmienkou aj pre nových žiadateľov o vyhradenie parkovacieho miesta.  


/užpd/Parkovacie preukazy vyhotovuje na základe písomnej žiadosti a bez úhrady správneho poplatku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ul. gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/244 06 71. K žiadosti je pot­rebné doložiť aktuálnu farebnú fotografiu rozmerov 3×3 cm. Kvôli podpisu parkovacieho preukazu musí žiadosť podať žiadateľ osobne. Pri vydávaní nových parkovacích preukazov je potrebné doložiť aj Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, ktoré vystavuje praktický lekár a tiež fotokópie odborných vyšetrení.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!