Otvoria 32. ročník Akadémie tretieho veku v Trenčíne

7. 9. 2018

Všetkých seniorov, ktorí si chcú rozšíriť svoj obzor novými poznatkami a príjemne využiť svoj voľný čas, pozýva Krajská a Základná organizácia 02 Jednoty dôchodcov v Trenčíne spolu s Radou Akadémie tretieho veku v Trenčíne opäť do pomyselných školských lavíc.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční v stredu 12. septembra 2018 o 13.30 hodine v Kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch.

Seniori sa budú potom na seminároch stretávať raz do mesiaca, vždy v stredu od 13.30 do 15.30 h. V zimnom semestri ich čakajú ešte ďalšie štyri semináre: 10. októbra, 14. novembra, 12. decembra a 16. januára. Na letný semester majú naplánovaných päť seminárov: 13. februára, 13. marca, 10. apríla, 15. mája a 12. júna.

Semináre sa budú zaoberať rôznymi témami z oblasti ochrany zdravia (napr. Červené oko, ako predchádzať diabetu, prevencia infekčných a neinfekčných ochorení či poskytnutie prvej pomoci), témami zo sociálnej oblasti, spoločenskými a kultúrnymi témami i ďalšími možnosťami zvyšovania kvality života seniorov.

V júni dostanú seniori, ktorí sa zúčastnia na minimálne šiestich z desiatich seminárov, osvedčenie o absolvovaní 32. ročníka Akadémie tretieho veku.

Celoživotné vzdelávanie seniorov sa koná pod záštitou predsedu TSK a primátora mesta Trenčín. Pri organizovaní spolupracujú Jednota dôchodcov na Slovensku, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín, Fakultná nemocnica Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne, Spolok lekárov Trenčín a Kultúrne centrum Stred.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!